Du er her

Finlandsparken: Frasalg kan give problemer

Jeg har med stor forundring som tidligere beboer i Finlandsvej 69, 2 th indtil 1983 set på den hastighed, som partierne bag "Ghettoaftalen" har på.

En af de virkemidler, som den kommende lovgivning om at fjerne 60 procent af boligerne i Finlandsparken kan bruge er frasalg af lejligheder som ejerlejligheder eller som almene ældreboliger.

Faktisk er der et incitament, hvor den almene boligforening får tilskud for frasalg til at opkøbe byggegrunde i områder med høje grundpriser. Derfor kan borgmester Jens Ejner Christensen i VAF den 6. november 2018 ikke komme med nogen garanti for, at der vil ske frasalg af lejligheder i Finlandsparken.

"Formålet med forslaget om grundkøbstilskud er at give boligorganisationer med boliger i et hårdt ghettoområde et incitament til som led i en udviklingsplan at afhænde boliger i ghettoområdet"
Fra bemærkningerne 2.10.2 til lovforslaget om "Parallelsamfund" (Ft.dk)

Det nuværende forslag indfører et juridisk galehus, hvor der kan omdannes lejligheder til ejerlejligheder. Samtidigt åbner den også for, at kommuner, region og Friplejehjem kan overtage boliger ændret til ældreboliger. De kan lave deres egne seperate almene boligforening(er).

Det er meningen, at der kan eksistere både private ejerboliger og almene ældreboliger ejet af andre end AAB.

I Storbritannien gennemførte tidligere konservative premierminister Margarat Thatcher frasalg af lejligheder. Det viste sig faktisk, at de tilbageværende lejere fik øget deres husleje med 50 procent ! Det giver sig selv, at når de fælles udgifter ved at drive en boligafdeling skal fordeles på langt færre lejligheder. Ja, så er der færre til at betale for de fælles udgifter.

Godt nok er der mulighed for at yde tilskud fra frasalg af lejligheder for at holde huslejen nede i lovforslaget. Men der skal også være penge til etablering af nye lejligheder. Så det er næppe hele huslejestigningen, der kan fjernes for de tilbageværende lejere i AAB.

Det er bare et af de problemer, som kommer for almene boligforeninger.

Kan en ejerlejlighed eller almen ældreboligforening blokere for projekter ?

Et andet uafklaret spørgsmål er, hvad der vil ske med en eller flere ejerligheder i en boligblok. Eller måske en opgang. Eller for den sags skyld et friplejehjem med ældreboliger midt i AABs boligafdeling.

Kan de blokere for nødvendige renoveringer, som netop Finlandsparken har været igennem ?

Reelt set er det den private ejendomsret & foreningsfrihed, der er i spil. Men det kan også betyde, at hvis et beboermøde i AAB ikke kan beslutte at igangsætte et projekt til fordel for lejerne i Finlandsparken. Hvis en eller flere ejere af de frasolgte ejerligheder eller nyetablerede ældreboligforening ikke vil være med, så kan det måske ikke gennemføres.

Det kan over tid føre til, at et nyt tag eller andre nye tiltag ikke kan gennemføres. Reelt kan det betyde en risiko for, at AABs lejligheder i Finlandsparken ikke kan holde den nuværende høje standard.

En juridisk afklaring vil domstolene vil tage måske en 5 år, før det er endeligt afklaret ved Højesteret.

For det kan vel ikke være meningen, at en ejerlejlighed skal køre på frihjul uden at bidrage til det omkringliggende fællesskab ? Det skal vel ikke være fællessskabet i AABs afdeling, der skal betale et nyt tag uden at ejere i ejerlejligheder eller almene ældreboligforening bidrager med deres andel af udgiften ? Indtil nu er dette problem overhovedet ikke taget stilling til i lovforslaget.

Men selve loven er endnu ikke vedtaget, så der er alt mulig grund til at kæmpe imod dette angreb på den almene boligsektor. Den står først til endelig vedtagelse i Folketinget af Socialdemokratiet, SF, Regeringen & DF den 22. november 2018 ved 3 og sidste behandling.

Bevar Finlandsparken.

Mvh

Flemming Leer Jakobsen
Folketingskandidat, Vejle Syd
Enhedslisten

Facebook Comments Box