Psykiatrien i Region Syddanmark skal opprioriteres

Opprioriter Psykiatrien i Region SyddanmarkPsykiatrien skal sidestilles med det øvrige sundhedsvæsen. Psykiatrien skal gøres mere attraktiv for nye medarbejdere. Der gøres allerede idag meget. Men at psykiatrien i mange år har været underprioriteret økonomisk hjælper ikke på det.

Helhedsorienteret tilgang i den psykiatriske behandling

Samspillet imellem psykiatrien i regionen & kommunerne skal danne et helhedsorienteret tilgang for at hjælpe den enkelte psykiatriske patient mest muligt. Udover at hjælpe den enkelte psykiatriske patient medicinsk, så skal der også indtænkes terapi for de diagnoser hvor det har stor virkning.

Der er videnskabelig baggrund for at terapisamtaler virker godt for diagnoser som angst samt lette & moderate depressioner. Idag får mange en pille for at gøre plads til næste patient på ventelisten, hvorefter vedkommende i mange år er efterladt på medicin. Medicin er et godt middel til at hjælpe her & nu. Mange skal måske også benytte medicin resten af deres liv.

Hvis du idag får medicin for en psykiatrisk diagnose, så må du ikke selv stoppe med medicin fra den ene dag til den anden. Du risikerer at skade dig selv med de typer medicin, hvis du ikke sammen med din læge trapper ud af det !

Men alle skal tilbydes terapi, hvor det giver god mening. Især de mange, der allerede har fået diagnoser skal tilbydes terapisamtaler enten over telemedicin eller hos egen læge. Region Syddanmark havde allerede i september 2013 vedtaget et forsøg med telemedicin med brug af psykologer over videochat for depressioner. Men det skal ikke stå alene. Nogle diagnoser kræver personlig ansigt til ansigt behandling for at opnå den bedste effekt. Men det kræver efteruddannelse af alle praktiserende læger i regionen, men også større behov for psykologer.

Der skal også være et større samspil til væresteder, hvor den enkelte har mulighed for at mødes med andre. Regionen skal være med til at kræve adgang til socialpsykiatriske tilbud i kommunerne, så ingen uden for hovedbyerne risikerer at blive efterladt i isolation. Især for psykisk syge, der bor i pendler byer som f.eks. Børkop kan det være med til at sætte folk tilbage. Det kan føre til genindlæggelser.

Det er godt nok dyrere. Men rent menneskeligt giver det god mening.

Men det er en nødvendig prioritering, som vi i Enhedslisten er villige til at sætte flere penge af til.

Afspecialiseringen skal stoppes

Hjemtagning til kommunale tilbud siden kommunalreformen i 2007 har gjort vores samfund dårligere i stand til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. Tabet af højt specialiseret viden & erfaring er blevet udtømt i kraft af, at botilbud tilbyder flere & flere behandlingsmuligheder for flere diagnoser. Det sker for overhovedet at sikre botilbudenes overlevelse.

Vejle kommune var tilbage i 2013 indirekte været med til at lukke tilbudet på Gudenåkollegiet i Tørring i Region Midtjylland, hvor afdelingen blev lukket & sammelagt med andre afdelinger. Det sker efter at Vejle kommune stoppede for betaling for ophold der & vandt sagen om betaling for 3 tidligere beboere i det Sociale Ankenævn. Det betød at Hedensted kommune hjemtog de øvrige 6 beboere til egne botilbud. Gudenåkollegiet tilbød ophold for børn med autisme.

Det er underordnet, hvor et tilbud ligger. Det skal være det bedst mulige uanset diagnosen. Også hvis det ligger i andre regioner.

Regionen skal være med til at vende udviklingen i samtlige kommuner i regionen. Alternativt med krav om ændring af lovgivgningen.

Tilbud om samtalegrupper overalt i regionen

Efter at Psykinfo rykkede fra Vejle til Middelfart har vi oplevet et ringere tilbud for især børn til forældre med psykisk sygdom. Der skal oprettes samtalegrupper overalt i regionen for børn (Evt. i samarbejde med frivilligcentre). Det er en billig forebyggelsesmetode. Men også for andre typer af diagnoser skal der arbejdes for, at der bliver tilbudt samtalegrupper.

Tvang i psykiatrien skal nedbringes

Island afskaffede tvang i psykiatrien i 1932. Bæltefiksering eksisterer ikke på Island. Der er allerede idag i Region Syddanmark stor fokus på at nedbringe brug af bæltetvang. Faktisk er der lokalt på det Psykiatriske Sygehus i Vejle udsigt til en halvering af bæltetvang i forhold til 1. halvår 2016. Det er utroligt flot stykke arbejde, som medarbejderne har lavet.

Arbejdet med reduktion af bæltetvang gør at Region Syddanmark må sætte ambitionen højere. Måske er muligheden for at være helt fri af bæltetvang inden for rækkevidden. En tvang, som for nogle psykisk syge er utroligt nedværdigende & faktisk kan føre til traumer. Traumer, der gør at psykisk syge kan være længere om at søge hjælp hos psykiatrien i regionen. Jeg har fra mig virke i SIND hørt om personer, hvor de fravælger visse psykiatriske afdelinger efter at de har oplevet brug af tvang.

Der skal ansættes flere på de psykiatriske afdelinger. Ikke kun af ergoterapeuter, psykiatere m.fl. For mange psykisk syge er dagen utrolig lang & opleves som et mareridt. De kan ikke få tiden til at gå. Mange har tit ikke et netværk, som bor tæt på eller de står endog helt uden noget netværk overhovedet. Her kan pædagoger være med til at adsprede folk. 24 timer er lang tid, når det eneste man har er en radio.

Dobbeltdiagnoser

Folk med psykiske sygdomme & en eller anden misbrug af narko eller alkolhol kaldes for dobbeltdiagnoser.

Jeg vil arbejde for, at der fremover kun er én ansvarlig koordinerede & behandlende myndighed. Idag er det delt op imellem kommunerne, som står for behandling af misbrug & regioner som står for behandling af psykiske lidelser. Om det bliver kommunerne eller regionerne spiller for mig ingen rolle. Det vigtigste for mig er, at sikre at alle med misbrug & en psykisk sygdom får den bedst mulige hjælp. Så hurtig som muligt.

Samspillet imellem kommuner & regionen er gradvist blevet bedre. Men siden kommunalreformen i 2007 er alt alt for mange desværre døde.

Det kan vi som som samfund ikke være bekendt.

Besøg også Enhedslisten i Region Syddanmark for at se andre kandidater & hele vores valggrundlag:

/ Et demokratisk, solidarisk og bæredygtigt samfund (Syddanmark.Enhedslisten.dk)

sidst ændret: 27. oktober 2017 Afsnittet om Gudenåkollegiet opdateret