Et sygt system præget af mistillid

Tanker efter Aktion Syg i Vejle

Omtale på TVSyd.dk:

/ Syge demonstrerer mod systemet (TVsyd.dk) (14. november 2013)

Et sygt system præget af mistillid

Syge & arbejdsløse er idag kastebolde i det kommunale jobcenter her i Vejle.

Der er store problemer med lægekonsulenterne i Vejle kommune, som blandt andet presser på for at få folk henvist til en forskningsklinik i Århus !

Men også de ansatte i jobcentret er hårdt presset med et alt for højt sagstal per sagsbehandler. Det er ikke gode arbejdsforhold, som Jobudvalget & Vejle byråd idag tilbyder de ansatte. Ansatte som møder frustrerede arbejdsløse & sygemeldte, som lader deres frustration gå verbalt ud over de ansatte.

Der er udbredt mistillid blandt alle parter i det kommunale jobsystem & folk ansætter private socialrådgivere i ren desperation. Men også åbenlyse mennesker uden arbejdsevne får afslag på førtidspension. På vælgermødet i Café Parasollen den 12. november fortalte at en uden arbejdsevne i pensionudvalget blev tilbudt fleksjob !

Samtidigt har jeg i ihvertfald et tilfælde hørt om enspeciallæge, der har dobbelt journalføring for at beskytte de klienter som de har. Så lidt som et forkert komma kan føre til afslag idag i det kommunale system.

Samtidigt går lægekonsulenter i Vejle kommune ind & rask væk stiller diagnoser på mennesker, som de overhovedet slet ikke ser ! Jeg har hørt om en, der har fået stillet diagnosen sclerose af en lægekonsulent i Vejle kommune.

Samtidigt foregår der en utrolig ressourcespild, fordi sagsbehandlerne ikke overskue sagsakterne. Folk sendes til speciallæger, selvom der allerede foreligger en speciallægeerklæring. Det koster mindst kr. 15.000,- hver gang.

Samtidigt bruges psykiateres lægeerklæringer heller ikke. Nogle gange plukker lægekonsulenten i psykiaters erklæring. Jeg kender ihvertfald til et tilfælde, hvor en fysisk belastning blev omdannet af lægekonsulenten til en psykisk belastning med henvisning til psykiaters papirer.

Der er meget, som skal rettes op.

Retssikkerheden skal genskabes.

Der skal bruges penge med omtanke.

Sagstallet skal ned.

Aktion Syg I Danmark har disse fornuftige krav, som dannede baggrund for protesten i Kolding, Vejle & flere andre byer i Danmark.

Aktion syg i Danmark kræver
Aktion syg i Danmark kræver en ny konstruktiv og målrettet sagsbehandling.
 
1) Der oprettes en journal vedr. sygdomsbilledet der følger patienten rundt i hele systemet, og som patienten altid selv har adgang til via Borger.dk. Den skal skrives på dansk.
 
2) Afskaffelse af lægekonsulenter.
 
3) 1 fast sagsbehandler og jobkonsulent under hele forløbet.
 
4) Sagsbehandleren indhenter viden om sygdommen, ved kendt diagnose, hos specialister.
 
5) Tidsbegrænsningen for sygedagpenge afskaffes.
 
6) Der sættes omgående ind med målrettet afklaring i forhold til fleksjob og pension.
 
7) Det skal ved lov vedtages, at al sagsbehandling og afklaring, skal foretages på en sådan måde, at borgeren ikke bliver yderligere belastet, hvis en borger under sagsbehandling, arbejdsprøvning m.m. har lidt helbredsmæssig skade, skal der udbetales erstatning, for svie og smerter, og livslang erstatning for handicap.

Dem vil jeg gerne arbejde for bliver indført. Nogle af tingene skal ske igennem Folketinget, men der er Enhedslisten allerede på banen. Blandt andet med sygedagpenge begræsning punkt 5.

Resten kan der gøres noget ved i Vejle byråd. Blandt andet stop for brug & fyring af de nuværende lægekonsulenter.

& jeg håber, at du trods alt har håbet.

& at du stemmer den 19. november 2013.

Gerne på en fra Enhedslisten.

Men det tager tid at få ændret det system, som der er idag.

 

Ikke glemme,

Husk at stemme !

Med venlig hilsen

& Spred Glæde... trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
Kandidat for Enhedslisten til Vejle byråd (nr. 6) & til regionsrådet (nr. 29).

Facebook Comments Box