Tanker efter Bedre Psykiatri Vejles vælgermøde den 30. oktober 2013 i Torvehallerne

Onsdag aften deltog jeg i Bedre Psykiatris vælgermøde i Torvehallerne i Vejle for Enhedslisten. De andre i panelet var Mette Valentin fra Social Balance, Ida Damborg fra SF, Karsten Uno Pedersen fra Socialdemokraterne & Carl Holst fra Venstre.

Egentligt var der ikke så stor uenighed fra nogen af os i at psykiatrien skal styrkes. Alle partier vil går til valg på at sikre bedre forhold.

Det forenede regionsparti

I realiteten går alle de nuværende partier i regionsrådet samlet til valg som et stort forenet regionsparti. Som jeg har lagt mærke til er der stor enighed om de store linjer & Carl Holst har ganske behændigt fået alle partier med i samtlige budgetforlig siden sidste valg i 2009. Det gælder også for budgetforliget for 2014, hvor alle de nuværende partier i regionsrådet deltager.

Alle repræsentanter i regionsrådet er enige om at fremrykke udredningsret for psykisk syge til 1. januar 2014. Men det nytter jo ikke noget, når der er venteliste på behandlingen.

Ventelisten for voksne i Region Syddanmark var på 621 & for børn var der 142 1. juli 2013.#kilde_tal_venteliste

Der mangler desværre 35 psykiatere i Region Syddanmark

Stop for kommuners henvisning til private psykiatere

Men de 35 kan nemt findes ved at kommunerne stopper brugen af private psykiatere. Der er desværre mange historier fra jobcentre, hvor lægekonsulenter direkte ser bort eller fejlfortolker psykiateres udtalelser. Reelt bruges psykiateres udtalelser & lægeerklæringer ikke til noget konstruktivt.

Et stop for kommunernes pres for henvisning til psykiatere vil frigøre dem til de mennesker med reelt behandlingsbehov.

Tvang skal nedbringes

Enhedslisten er stærke fortalere for at nedbringe tvangen i psykiatrien. En tvang som er steget selvom om samtlige regioner har vedtaget at skære ned på brug af tvang. Det er jo i sig selv tankevækkende, at tvangen blev afskaffet på Island i 1932. Så kan det også lade sig gøre i Danmark i 2013.

Men det kan ikke ske uden, at der bliver tilført flere penge til psykiatrien i regionen.

Terapi samtaler til tidligere patienter

Samtidigt mener jeg at Region Syddanmark skal arbejde for, at tilbyde terapi også for afsluttede patienter. Mange med angst samt personer med lette & moderate depressioner har stor effekt af terapi. Det har været praksis at fokusere på den hurtige løsning med medicin for at gøre plads til dem på venteliste.

Men med terapi kan tilbagefald modvirkes, så de måske endda helt kan undgås.

Samtaler for pårørende

På mødet efterlyste Erik Ravn samtaler for pårørende. En samtale der vil være med til at lette livet for de mange pårørende, der også i lige så høj grad er påvirket af enten deres søns, datters, mors eller fars psykiske sygdom.

Desværre mistede vi i Vejle gruppesamtaler for børn under Psykinfo, da de flyttede til Middelfart. Også for børn er samtaler relevant. Også for at forebygge angst & andre bekymringer, der kan føre til svære psykiske lidelser.

Det er også i psykiatrien bedre at forebygge end at helbrede !

Så de samtaler skal tilbydes alle pårørende i hele regionen.

Min vej gennem den ambulante psykiatri

Jeg har selv været bruger af psykiatrien i Region Syddanmark. Jeg led i mange år af en svær depression, som desværre blev overset hos en privat psykiater. Det betød at jeg gik længere tid end nødvendigt før jeg endelig kom i behandling på psykiatrisk sygehus i Vejle. Her gik jeg i 3 ½ år i ambulant behandling i træværkstedet. Efter overgangen fra psykiatrien i regionen var der lavet en handlingsplan, hvor jeg blev støttet af Vejle kommunes socialpsykiatri med en støttekontaktperson.

Vedkommende introducerede mig til værestedet Huset i Vejle på Vesterbrogade. Vedkommende nævnte det godt nok flere gange før end, at jeg fik en rundtur i Huset. Men det har været en god hjælp for mig at komme i Huset.

Manglende handlingsplan

Desværre fortalte en forælder, at der på en anden afdeling af regionspsykiatrien slet ikke blev udarbejdet den lovbefalede handlingsplan. Forældrene måtte selv efter endnu en udskrivning af deres datter presse på for at få en handlingsplan. De nævnte ikke hvornår det var. Men der skal ikke være forskel på udskrivningen nogen som helst steder i regionen. Den systematiske tilgang til udskrivningen skal sikre, at ingen psykisk syge bliver efterladt imellem to stole.

Også især på baggrund af at den kendte risiko for selvmord er ekstrem høj efter udskrivning efter indlæggelse i psykiatrien.

Heldigvis har Vejle kommune stor fokus på det & jeg hører fra indlagte, at støttekontaktpersoner også besøger dem under indlæggelsen idag.

Valgforbund

Enhedslisten i Region Syddanmark er i valgforbund med Socialdemokraterne & SF ved regionsvalget den 19. november. Jeg er nummer 29 ud af i alt 34 kandidater.

Og også for at sikre kollektiv trafik, der er til at betale. Prisen på flextrafik er så høj, at det for dem på kontanthjælp i oplandet bliver efterladt i isolation. Samt ringere mulighed for at deltage for at få et arbejde. F.eks. er prisen fra Vejle til Vingsted kr. 60. Det holder jo ikke. Den gradvise forringelse af den offentlige transport stiller folk uden bil ringere i jobsøgningen.

Det bliver ikke bedre den 1. januar 2014, hvor kontanthjælpen som bliver yderligere forringet for dem under 30 år med gensidig forsørgerpligt for samlevende. Kun Enhedslisten var imod dette i Folketinget.

Derfor er også stærkt behov for Enhedslisten i regionsrådet - også blandt andet for at kunne sætte gang i produktion under regionen til gavn for beskæftigelsen.

Læs vores valgprogram for Enhedslisten i Region Syddanmark her:
Et demokratisk, solidarisk og bæredygtigt samfund (Syddanmark.Enhedslisten.dk)


Tal for Venteliste til Psykiatrien i Region Syddanmark:

Ventetal for Regionerne side 6 & 7 (pdf) (Regioner.dk)

Via
Ventetalsopgørelser (Regioner.dk)

Facebook Comments Box