Du er her

Tønder kommunes udmelding om førtidspension i strid med FNs Handicapkonvention

Blandt andet TV Syd har omtalt Tønder kommunes udmelding om, at Jan Sørensen fra Enhedslisten i Tønder kommune vil kunne risikere at miste sin førtidspension.

Formuleringen fra forvaltningen er at det "kan have indflydelse på bevillingen og udmålingen af ens førtidspension".

Men det er i klar modstrid med FNs Handicapkonvention, som Danmark tiltrådte i 2009. En konvention som dækker alle handicappede uanset om de er fysisk eller psykisk handicappede.

Konkret drejer det sig om :

Artikel 29 - Deltagelse i det politiske og offentlige liv

Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre og forpligter sig til:

a) at sikre, at personer med handicap effektivt og fuldt ud, direkte eller gennem frit valgte repræsentanter på lige fod med andre kan deltage i det politiske og offentlige liv, herunder at personer med handicap har ret til og mulighed for at af­give deres stemme og modtage valg, bl.a. ved: 

    i) at sikre, at stemmeprocedurer, afstemningsfaciliteter og valgmateriale er passende, tilgængelige og lette at forstå og anvende,

    ii) at beskytte retten for personer med handicap til uden pression at afgive en hemmelig stemme ved valg og folkeafstemninger og til at stille op til valg, effektivt bestride et hverv og udføre alle offentlige funktioner på alle niveauer i den offentlige forvaltning, idet det gøres lettere at anvende hjælpemiddelteknologi og ny teknologi, hvor det er hensigtsmæssigt, 

    iii) at sikre, at personer med handicap frit kan give udtryk for deres vilje som vælgere, og med henblik herpå tillade, at de om nødvendigt og efter anmodning kan få bistand fra en person efter eget valg til at afgive deres stemme,

b) aktivt at fremme et miljø, hvor personer med handicap effektivt og fuldt ud kan deltage i varetagelsen af offentlige anliggender uden diskrimination og på lige fod med andre, og at fremme deres deltagelse i offentlige anliggender, herunder ved: 

    i) at deltage i ikke-statslige organisationer og foreninger, som beskæftiger sig med landets offentlige og politiske forhold, og i politiske partiers aktiviteter og administration, 

    ii) at etablere og melde sig ind i organisationer af personer med handicap med henblik på at repræsentere personer med handicap på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Fundet her:
/ Hele artikel 29 i FNs Handicapkonvention (Handicapkonvention.dk)

Denne artikel kender de tilsyneladende ikke i Tønder kommune !

Med regeringens tidligere udmelding om at tiltræde / tillægsprotokollen til FNs Handicapkonvention (Denmarkonline.dk) den 4. oktober 2013, så kommer der yderligere vægt bag den. Så kan den kommité, der overvåger konventionen nemlig også klages til når alle klagemuligheder i Danmark er opbrugte.

Så Tønder kommune kan bare så meget som prøve at fratage Jan Sørensen eller nogle andre kommuner for den sags skyld. Så får de en retssag på halsen. For brud på menneskerettighederne.

& frem for alt.

Så er deres udemokratiske syn på førtidspensionister endnu engang blevet afsløret. (Læs Carsten Kissmeyer, Brande)

Flemming Leer Jakobsen
Vejle
Førtidspensionist.

Se evt. TV Syds hjemmeside:
/ Her er brevet der fik spidskandidat til at trække sig (Tvsyd.dk)

Besøg
/ Enhedslisten Tønder (Toender.Enhedslisten.dk)